Recerca

La meva recerca se centra en l’estudi comparat del nacionalisme, de les polítiques territorials i de les polítiques lingüístiques. M’he especialitzat en els casos d’Espanya, el Regne Unit i Bèlgica.

Aquestes són les preguntes que he intentat respondre:

1. Com argumenten a favor de la independència els partits nacionalistes subestatals?

 2. Quines estratègies adopten els partits nacionalistes subestatals a la Unió Europea?

 3. Per què alguns governs concedeixen referèndums d’independència mentre que d’altres s’hi oposen?

 4. Fins a quin punt els debats normatius sobre justícia liberal, nacional i lingüística reflecteix les motivacions dels activistes i dels polítics?

 5. Com distribueixen drets lingüístics els estats i fins a quin punt ho fan de manera justa?

 6. Com legitimen els partits estatals la unió política i la integritat territorial? Hi ha variació significatives entre casos?

 7. Quins tipus de nacionalisme d’estat existeixen? Fins a quin punt afecten la naturalesa i l’evolució de la configuració territorial de l’estat?

Aquestes són les preguntes que intento respondre actualment:

 1. Quins són els factors explicatius de les decisions dels tribunals constitucionals respecte legislació autonòmica? 

 2. Què és la despolarització i quins factors l’afavoreixen o la perjudiquen?